PROJEKTAS

2022 spalio mėn. 12 d. Rengimo šeimai asociacija pasirašė sutartį su LR Sveikatos apsaugos ministerija dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamo projekto “Neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio vaiko asmenybei prevencijos ir ankstyvosios intervencijos mokykloje algoritmas” vykdymo.

Projekto pagrindinis tikslas – sukurti mokyklų vaiko gerovės komisijose dirbantiems specialistams (švietimo pagalbos specialistams, visuomenės sveikatos specialistams, pedagogams) pritaikytą metodinę priemonę, padedančią atpažinti ir įvertinti pernelyg intensyvaus skaitmeninių informacijos priemonių naudojimo atvejus ir to sukeltas problemas,  apmokant specialistus ja naudotis praktikoje.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. kovo mėn. 1 d.

Projekto biudžetas: 42383,87 Eur.

Planuojami kiekybiniai rezultatai:

 • Sukurta metodinė medžiaga (algoritmas), kurią sudarys teorinė ir praktinė dalys.
 • Bus išleista skaitmeninė metodinės medžiagos (algoritmo) versija.
 • Bus sukurtas interneto puslapis, kuriame bus patalpinta parengta metodika (www.vaikasinternete.lt).
 • Suorganizuota 6 val. trukmės konferencija. Viso 75 dalyvių. Konferencija įvyks 2022 m. gruodžio mėn. 2 d. VDU Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaune. Konferencijos programa. 
 • Suorganizuota 10 mokymų, 6 akad. val. trukmės, viso dalyvaus 300 specialistų.
 • Įvyks 100 nuotolinių supervizijų po 1 val. trukmės, viso 100 val.
 • Įvyks 10 kontaktinių supervizijų, po 2 val. trukmės, viso 20 val.

Planuojami kokybiniai rezultatai:

 • Padidėjęs mokyklos pedagogų, klasės auklėtojų gebėjimas atpažinti pernelyg intensyvaus skaitmeninių informacijos priemonių naudojimo atvejus.
 • Pagilinta Vaiko gerovės komisijos specialistų kompetencija identifikuojant neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio vaiko asmenybei pobūdį ir galimas priežastis.
 • Įsisavinta specialistų veiksmų, identifikavus pernelyg intensyvaus skaitmeninių informacijos priemonių naudojimą, seka.
 • Pagilintos žinios apie vaiko teisių įstatyminę apsaugą nuo neigiamo skaitmeninės aplinkos poveikio reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus.

Projekto kontaktai:

Projekto vadovas Simonas Streikus, el.p. [email protected]

Projektą finansuoja: Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo logotipas